Con la tecnología de Blogger.

13/11/07

Conclusions de l'Assemblea del 21 d'octubre!

A continuació adjuntem les conclusions a les que vam arribar durant l'assemblea del 21 d'octubre, darrer dia del Laboratori Antirracista.

CONCLUSIONS LLEGIDES EL 21 D’OCTUBRE AL LABORATORI ANTIRACISTA

Els joves reunits a l’assemblea del Laboratori antiracista denuncien:

- Que per molt català que siguis o et sentis els joves amb noms o colors de pells diferents a la majoria, pateixen discriminacions per exemple en l’accés a l’habitatge
- Que les diferencies culturals influenciïn negativament en tenir oportunitats
- Que sovint els partits polítics basen el seu discurs en el que ells pensen que els votants volen sentir, posant en perill la cohesió social
- Que els immigrants han de complir amb totes les lleis i també amb les obligacions que deriven de la llei d’estrangeria pel fet de ser estrangers
- Que si tens totes les obligacions no tinguis tots els drets. Les persones que resideixen a l’Estat espanyol han de poder votar
- Que quan ets d’un lloc o t’hi sents integrat la policia et demani els papers, et fa sentir com un sospitós

Davant tot això, demanem:

- Que els joves autòctons perdin la por a relacionar-se amb joves d’origen immigrat
- Que es generin espais de comunicació que afavoreixin una imatge real que fugi dels tòpics i prejudicis que acompanyen la immigració
- Que es creïn espais de relació comuns pels joves
- Que els mitjans de comunicació es responsabilitzin del seu poder de generar opinió i no caiguin en tòpics i generalitzacions negatives, que es difonen com la pólvora
- Reivindiquem la necessitat d’un discurs alternatiu que defensi la convivència. Som molts els que el volem i hem de fer pressió
- Que es denunciïn les discriminacions racistes per poder lluitar contra elles.

Per fer créixer la lluita antiracista hem de fer entendre que el fet de que el racisme tingui presència a la nostra societat ens perjudica a tots.
Per tots aquests motius: LLUITEM CONTRA EL RACISME!

A continuación adjuntamos las conclusiones a las que llegamos durante la asamblea del dia 21 de octubre, último día del Laboratorio.CONCLUSIONES LEÍDAS EL 21 DE OCTUBRE EN EL LABORATORIO ANTIRACISTA

Los jóvenes reunidos en la asamblea del Laboratorio antirracista denuncian:

- Que por muy catalán que seas o te sientas, los jóvenes con nombres o colores de piel diferentes a la mayoría, sufren discriminaciones, como por ejemplo en el acceso a la vivienda.
- Que las diferencias culturales influencien negativamente en las oportunidades que uno tiene.
- Que a menudo los partidos políticos basen su discurso en lo que ellos consideran que los votantes quieren oír, poniendo en peligro la cohesión social.
- Que los inmigrantes han de cumplir con todas las leyes y obligaciones que derivan de la ley de extranjería por el solo hecho de ser extranjeros
- Que si tienes todas las obligaciones, no tengas todos los derechos. Las personas que residen en el estado español han de poder votar.
- Que cuando eres de un lugar, o te sientes integrado, la policía te pida los papeles te hace sentir como un sospechoso.

Ante todo esto, pedimos:

- Que los jóvenes autóctonos pierdan el miedo a relacionarse con los jóvenes de origen inmigrado.
- Que se generen espacios de comunicación que favorezcan una imagen real que huya de los tópicos y prejuicios que acompañan a la inmigración.
- Que se creen espacios de relación comunes para los jóvenes.
- Que los medios de comunicación se responsabilicen de su poder de genera opinión, y no caigan en tópicos y generalizaciones negativas, que se difunden como la pólvora.
- Reivindicamos la necesidad de un discurso alternativo que defienda la convivencia. Somos muchos los que así lo deseamos, y hemos de hacer presión.
- Que se denuncien las discriminaciones racistas para poder luchar contra ellas.

Para expandir la lucha antirracista hemos de hacer entender a la gente que el hecho de que el racismo tenga presencia en nuestra sociedad nos perjudica a todos.
Por todos estos motivos: ¡LUCHEMOS CONTRA EL RACISMO!Read more...

Seguidors i seguidores

Traductora

  ©Template by Dicas Blogger.