Con la tecnología de Blogger.

10/11/09

Conclusions de la Trobada- Debat del Laboratori antiracista 09


Ara que el Laboratori antiracista ja ha acabat, volem agrair a totes aquelles persones que han col·laborat o participat en el Laboratori, ja que gràcies a elles ha estat possible.
Esperem veure'us en les properes edicions!
A continuació podeu veure quines són les conclusions i propostes de la
Trobada-debat del Laboratori antiracista 09.


Presentació de la trobada-debat i objectius.

El Laboratori antiracista és un espai de participació i acció antiracista per als i les joves i les entitats de joves. Els principis actius d’aquest laboratori són: l’anàlisi i la denúncia de les manifestacions de racisme i xenofòbia; el posicionament, individual i col·lectiu dels joves davant d’aquestes; el foment del pensament crític per tal de generar propostes per combatre-les mitjançant la difusió del valor de l’antiracisme; i l’enfortiment de la xarxa antiracista. Tots aquests principis actius els hem activitat durant tres dies a partir de diferents tècniques comunicatives, el debat, l’esport, l’expressió artística i la barreja de noves expressions culturals amb expressions de la cultura popular i tradicional catalana.

Aquest Laboratori antiracista’09 ha tingut com a experiment final una trobada-debat per extreure les principals conclusions i propostes del Laboratori antiracista’09, a partir de la suma dels debats engegats durant els tres dies. Per fer-ho hem convidar a representants d’entitats juvenils, seccions juvenils dels sindicats i joventuts dels partits polítics catalans. D’aquest procés de reflexió hem obtingut com a resultat un document que recull els principals posicionaments i propostes del Laboratori antiracista’09 i que estigui recolzat per les entitats sotasignants:


Posicionament davant la crisi econòmica:

En moments de crisi econòmica com l'actual, cal aportar els elements necessaris per tal que la ciutadania identifiqui les causes i els responsables reals dels seus problemes. Només així evitarem que es culpabilitzi a les persones immigrades de la crisi i de les seves conseqüències, i podrem reclamar solucions reals per a tota la ciutadania que pateix la mateixa crisi. Calen discursos i accions alternatives per evitar el foment de tòpics i prejudicis que conformen l'imaginari col·lectiu de part de la ciutadania autòctona vers la població immigrada i que es materialitzen en molts casos en actituds discriminatòries. És imprescindible treballar en contra de la consolidació d’un model de societat vertebrat entorn la idea de “ells i nosaltres” i evitar que la crisi obri la porta als pitjors fantasmes del racisme i la xenofòbia. Igualment, cal treballar per reforçar un model de societat basat en el respecte als drets humans i els principis democràtics d’igualtat de drets, d’oportunitats i de no-discriminació. Si no ho fem així, pagarem amb escreix la factura de la crisi econòmica. Hem de donar a conèixer les injustícies legals i polítiques que fan que avui a Catalunya hi hagi ciutadans de primera, de segona i de tercera, patint desigualtat de drets i d’oportunitats i en molts casos abocats a l’exclusió social.


Posicionament davant l’heterogeneïtat d’orígens de la joventut catalana

Aquest fet implica que cal repensar les polítiques de joventut per tal de donar resposta a les necessitats específiques de cada un d’aquests col·lectius a l’hora que cal incorporar la visió transversal de l’antiracisme a l’hora de fer política; és a dir, tenint en compte la necessitat de vetllar per la no-discriminació d’aquests joves per qüestió d’origen, color de pell, religió, o pel fet de tenir un nom o cognom diferents als de la majoria. Cal vetllar perquè aquests nois i noies no pateixin una desigualtat d’oportunitats derivada de la motxilla del fet migratori, que molts porten encara que sigui heretada d’anteriors generacions. Apostar per una societat antiracista, en aquest cas, vol dir:

- Apostar per la convivència: trencant tòpics, denunciant els casos de racisme i creant espais de relació entre joves de diferents orígens

- Facilitar els processos de creació de la identitat, vetllant perquè siguin el menys traumàtics possibles per causa del fet migratori. Aquest punt requereix mesures institucionals i socials

- Cal limitar els efectes del racisme institucional i l’apartheid jurídic existents

- Reconèixer el més aviat possible als joves d’origen immigrat com a ciutadans de ple dret. Per aconseguir-ho hem de fomentar la participació, però no ens podem quedar aquí sinó que cal fer efectiva la igualtat de drets per a aquests joves l'abans possible

Només així podrem garantir una societat cohesionada i no dividida com ja passa a altres països europeus on està passant factura el fet que els nois i noies que provenen de la immigració visquin quan no en situacions d’exclusió o de desigualtat d’oportunitats, sense sentir-se reconeguts per l’estat i la societat de les que formen part.


Així doncs els principals acords sorgits de la Trobada-debat són:

- Volem denunciar la Directiva europea de la vergonya. Rebutgem l’existència de lleis d’estrangeria, ens oposem rotundament al seu enduriment i exigim que es tanquin els Centres d’internament per a persones estrangeres. Reclamem l’extensió del dret de vot a totes les persones empadronades i la seva consideració com a ciutadans de ple dret. Denunciem la incoherència de les lleis i polítiques europees, estatals i catalanes que d’una banda aposten per la no discriminació i la integració, i de l’altra retallen drets i consoliden un model d’apartheid jurídic. Ens comprometem a denunciar als responsables polítics que facin un ús oportunista o alarmista de la immigració

- Volem que els espais d’acollida al sistema educatiu estiguin integrats a les escoles, cal tancar tots els Espais de Benvinguda Escolar. L’alumnat ha d’estar distribuït de forma igual a l’escola sostinguda amb fons públics

- Calen polítiques socials fermes d’expansió de l'Estat del benestar, especialment en aquest context de crisi. Només així s’evitaran situacions de pobresa i marginalitat, i la competència pels recursos públics, autèntic brou de cultiu d’actituds xenòfobes. Cal també reforçar l’aposta per l’educació i la formació com a mecanisme bàsic per a garantir la igualtat d’oportunitats. Cal fer una defensa de la laïcitat com a principi de tolerància i d’igualtat en l’accés a l’espai públic

- Reclamem als mitjans que evitin l’ús de l’esquema dels “ells i nosaltres” i que deixin d’identificar els subjectes de les notícies en funció del seu suposat origen, fomentant tòpics i prejudicis. Reclamem també als mitjans que donin una imatge més positiva i més constructiva de la gent jove, explicant quina és la seva aportació a la societat.

- Mantenim el compromís d’avançar en la construcció d’un teixit associatiu juvenil representatiu de tots els joves i les joves. Hi ha un teixit associatiu juvenil emergent, format per persones d’origen immigrat i ens comprometem a construir projectes conjunts per sensibilitzar la societat en l’antiracisme i generar cohesió social. En el cas de l’associacionisme educatiu, continuarem treballant per incorporar dirigents d’origen immigrat a les organitzacions. Continuarem treballant des de les nostres entitats més enllà del marc del Laboratori Antiracista i de la mateixa manera, convidem a tots els participants a sumar-se a aquest esforç.Barcelona, 24 d’octubre de 2009

Associació d’Estudiants Progressistes

Acció Escolta

Casals de Joves de Catalunya

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Moviment Laic i Progressista

Servei Civil Internacional

SOS Racisme - Catalunya

Read more...

26/10/09

Moltes gràcies a tots i totes!

Ara que el Laboratori antiracista ja ha acabat, volem agrair a totes aquelles persones que han col·laborat o participat en el Laboratori, ja que gràcies a elles ha estat possible.
Esperem veure'us en les properes edicions!
A continuació podeu veure quines són les conclusions i propostes de la
Trobada-debat del Laboratori antiracista 09.


Presentació de la trobada-debat i objectius. El Laboratori antiracista és un espai de participació i acció antiracista per als i les joves i les entitats de joves. Els principis actius d’aquest laboratori són: l’anàlisi i la denúncia de les manifestacions de racisme i xenofòbia; el posicionament, individual i col·lectiu dels joves davant d’aquestes; el foment del pensament crític per tal de generar propostes per combatre-les mitjançant la difusió del valor de l’antiracisme; i l’enfortiment de la xarxa antiracista. Tots aquests principis actius els hem activitat durant tres dies a partir de diferents tècniques comunicatives, el debat, l’esport, l’expressió artística i la barreja de noves expressions culturals amb expressions de la cultura popular i tradicional catalana.

Aquest Laboratori antiracista’09 ha tingut com a experiment final una trobada-debat per extreure les principals conclusions i propostes del Laboratori antiracista’09, a partir de la suma dels debats engegats durant els tres dies. Per fer-ho hem convidar a representants d’entitats juvenils, seccions juvenils dels sindicats i joventuts dels partits polítics catalans. D’aquest procés de reflexió hem obtingut com a resultat un document que recull els principals posicionaments i propostes del Laboratori antiracista’09 i que estigui recolzat per les entitats sotasignants:


Posicionament davant la crisi econòmica:

En moments de crisi econòmica com l'actual, cal aportar els elements necessaris per tal que la ciutadania identifiqui les causes i els responsables reals dels seus problemes. Només així evitarem que es culpabilitzi a les persones immigrades de la crisi i de les seves conseqüències, i podrem reclamar solucions reals per a tota la ciutadania que pateix la mateixa crisi. Calen discursos i accions alternatives per evitar el foment de tòpics i prejudicis que conformen l'imaginari col·lectiu de part de la ciutadania autòctona vers la població immigrada i que es materialitzen en molts casos en actituds discriminatòries. És imprescindible treballar en contra de la consolidació d’un model de societat vertebrat entorn la idea de “ells i nosaltres” i evitar que la crisi obri la porta als pitjors fantasmes del racisme i la xenofòbia. Igualment, cal treballar per reforçar un model de societat basat en el respecte als drets humans i els principis democràtics d’igualtat de drets, d’oportunitats i de no-discriminació. Si no ho fem així, pagarem amb escreix la factura de la crisi econòmica. Hem de donar a conèixer les injustícies legals i polítiques que fan que avui a Catalunya hi hagi ciutadans de primera, de segona i de tercera, patint desigualtat de drets i d’oportunitats i en molts casos abocats a l’exclusió social.


Posicionament davant l’heterogeneïtat d’orígens de la joventut catalana

Aquest fet implica que cal repensar les polítiques de joventut per tal de donar resposta a les necessitats específiques de cada un d’aquests col·lectius a l’hora que cal incorporar la visió transversal de l’antiracisme a l’hora de fer política; és a dir, tenint en compte la necessitat de vetllar per la no-discriminació d’aquests joves per qüestió d’origen, color de pell, religió, o pel fet de tenir un nom o cognom diferents als de la majoria. Cal vetllar perquè aquests nois i noies no pateixin una desigualtat d’oportunitats derivada de la motxilla del fet migratori, que molts porten encara que sigui heretada d’anteriors generacions. Apostar per una societat antiracista, en aquest cas, vol dir:

- Apostar per la convivència: trencant tòpics, denunciant els casos de racisme i creant espais de relació entre joves de diferents orígens

- Facilitar els processos de creació de la identitat, vetllant perquè siguin el menys traumàtics possibles per causa del fet migratori. Aquest punt requereix mesures institucionals i socials

- Cal limitar els efectes del racisme institucional i l’apartheid jurídic existents

- Reconèixer el més aviat possible als joves d’origen immigrat com a ciutadans de ple dret. Per aconseguir-ho hem de fomentar la participació, però no ens podem quedar aquí sinó que cal fer efectiva la igualtat de drets per a aquests joves l'abans possible

Només així podrem garantir una societat cohesionada i no dividida com ja passa a altres països europeus on està passant factura el fet que els nois i noies que provenen de la immigració visquin quan no en situacions d’exclusió o de desigualtat d’oportunitats, sense sentir-se reconeguts per l’estat i la societat de les que formen part.


Així doncs els principals acords sorgits de la Trobada-debat són:

- Volem denunciar la Directiva europea de la vergonya. Rebutgem l’existència de lleis d’estrangeria, ens oposem rotundament al seu enduriment i exigim que es tanquin els Centres d’internament per a persones estrangeres. Reclamem l’extensió del dret de vot a totes les persones empadronades i la seva consideració com a ciutadans de ple dret. Denunciem la incoherència de les lleis i polítiques europees, estatals i catalanes que d’una banda aposten per la no discriminació i la integració, i de l’altra retallen drets i consoliden un model d’apartheid jurídic. Ens comprometem a denunciar als responsables polítics que facin un ús oportunista o alarmista de la immigració

- Volem que els espais d’acollida al sistema educatiu estiguin integrats a les escoles, cal tancar tots els Espais de Benvinguda Escolar. L’alumnat ha d’estar distribuït de forma igual a l’escola sostinguda amb fons públics

- Calen polítiques socials fermes d’expansió de l'Estat del benestar, especialment en aquest context de crisi. Només així s’evitaran situacions de pobresa i marginalitat, i la competència pels recursos públics, autèntic brou de cultiu d’actituds xenòfobes. Cal també reforçar l’aposta per l’educació i la formació com a mecanisme bàsic per a garantir la igualtat d’oportunitats. Cal fer una defensa de la laïcitat com a principi de tolerància i d’igualtat en l’accés a l’espai públic

- Reclamem als mitjans que evitin l’ús de l’esquema dels “ells i nosaltres” i que deixin d’identificar els subjectes de les notícies en funció del seu suposat origen, fomentant tòpics i prejudicis. Reclamem també als mitjans que donin una imatge més positiva i més constructiva de la gent jove, explicant quina és la seva aportació a la societat.

- Mantenim el compromís d’avançar en la construcció d’un teixit associatiu juvenil representatiu de tots els joves i les joves. Hi ha un teixit associatiu juvenil emergent, format per persones d’origen immigrat i ens comprometem a construir projectes conjunts per sensibilitzar la societat en l’antiracisme i generar cohesió social. En el cas de l’associacionisme educatiu, continuarem treballant per incorporar dirigents d’origen immigrat a les organitzacions. Continuarem treballant des de les nostres entitats més enllà del marc del Laboratori Antiracista i de la mateixa manera, convidem a tots els participants a sumar-se a aquest esforç.Barcelona, 24 d’octubre de 2009

Associació d’Estudiants Progressistes

Acció Escolta

Casals de Joves de Catalunya

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Moviment Laic i Progressista

Servei Civil Internacional

SOS Racisme - Catalunya

Read more...

8/10/09

El Laboratori antiracista 09 ja és aquí!


El proper dia 22 d'octubre comença el Laboratori antiracista 09.

Hi haurà una vintena d'activitats, entre les quals els tallers, debats, teatre social, diàlegs antiracistes, concerts, cinefòrum, etc.

Pots descarregar-te el programa clicant a l'enllaç que trobaràs a la columna dreta del blog.
Per inscriure't a les activitats només cal trucar al 93 301 05 97 o bé enviar un correu electrònic, amb el teu nom, activitats a les que et vols inscriure, telèfon i/o e-mail de contacte, i entitat a la que pertanys, si escau, a logistica@sosracisme.org.

Al Laboratori ja només hi faltes tu!

Read more...

22/9/09

Participa al Concurs d'il·lustració Laboratori antiracista


El Moviment Laic i Progressista i SOS Racisme–Catalunya et conviden a participar en un concurs d’il•lustració en el marc del Laboratori antiracista 2009.


Bases del Concurs

1. Hi poden participar totes aquelles persones aficionades a la il•lustració o professionals d’entre
16 i 30 anys.

2. La temàtica del concurs se centrarà en que les il•lustracions aportin reflexions sobre les manifestacions de racisme a la nostra societat i la importància de la denúncia i del posicionament crític davant d’aquestes.

3. Les obres i els personatges que concursin han de ser inèdits i no haver estat publicats ni premiats amb anterioritat. No podrà presentar-se cap obra els drets de propietat intel•lectual de la qual no pertanyin íntegrament al participant del concurs.

4. La tècnica i estil de l’obra són lliures.

5. Cada participant podrà lliurar un màxim de 3 il•lustracions.

6. Les il•lustracions s’hauran de fer arribar a:
SOS Racisme-Catalunya
,
Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista 09

c. Hospital, 49 Ppal. 08001 Barcelona
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, de dilluns a divendres

O bé podran ser enviades
a sosracisme@sosracisme.org, amb l’assumpte “I Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista”.

7. El
format de les il•lustracions entregades en paper serà DINA-4 (29,7x21cm) o DINA-3 (39,7x29,7cm). Les il•lustracions es presentaran degudament embalades, i no podran dur cap signatura ni senyal que pugui contribuir a la identificació de l’autor. Cada il•lustració ha de dur un lema que figurarà escrit a la part posterior d’aquesta. Les dades personals de l’autor (nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i edat) han d'adjuntar-se en un full dins d’un sobre on s’inclourà, en el qual només figurarà escrit “Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista 09” i el lema de l’obra.

8. Les il•lustracions entregades en format electrònic, han de ser JPEG i tenir una mida màxima de 1 MB. S’han d’entregar sense signatura, i amb un lema. En un arxiu adjunt s’inclouran les dades personals (nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i edat) i el lema de l’obra.

9. Una vegada presentada, no es podrà retirar cap obra per a fer-hi correccions.


10. El
període de presentació de les il•lustracions és del 21 de setembre al 16 d’octubre de 2009. S’admetran totes aquelles il•lustracions que s’ajustin a les bases del concurs.

11. L’organització es compromet a donar un tracte adequat a les obres però no es fa responsable de pèrdues o deterioraments accidentals.


12. Les il•lustracions no premiades entregades en paper es podran recollir, personalment o per una persona autoritzada, a partir del 30 d’octubre. L’organització no es farà responsable de les obres una vegada transcorregut un mes des de la data d’inici de recollida de les obres.


13. La
inscripció a aquest concurs és gratuïta.

14. El
jurat estarà format per il•lustradors professionals i persones vinculades al camp social. Les deliberacions del jurat seran secretes i les seves decisions inapel•lables. El jurat deliberarà sense conèixer l’autoria de les obres.

15. El jurat escollirà
5 il•lustracions finalistes i entre elles la guanyadora del premi.

16. L’organització es reserva el dret d’exposició i reproducció de les il•lustracions finalistes per a promoció de posterior edicions del concurs així com per publicacions o a la web de l’entitat, indicant-ne en tot moment l’autoria. L’organització podrà demanar a les il•lustracions seleccionades entregades per e-mail, que siguin entregades en format de qualitat per poder fer-ne ús.


17. Premis: - Lot de còmics de Norma Editorial valorats en 350 euros - Carnet de soci del Mau Mau Underground, que proporciona descomptes en activitats culturals de Barcelona L’organització es reserva el dret a declarar el premi desert.

18. El
lliurament de premis es farà en un acte públic el dijous 22 d’octubre a les 19 hores a l’Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190-192, 08012 Barcelona), en la inauguració del Laboratori antiracista ’09.

19. Les
obres finalistes es publicaran al blog del Laboratori antiracista, (http://laboratoriantiracista.blogspot.com) i d’altres formats virtuals. També apareixeran a les revistes de les entitats organitzadores, sempre indicant l’autoria.

20. La
participació en el concurs representa l’acceptació de les presents bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Read more...

Video resum del Laboratori antiracista 2007

En aquest vídeo podreu veure les activitats que es van dur a terme a l'edició 2007 del Laboratori antiracista. Un petit tastet del que serà el d'aquest any.

Read more...

1/9/09

Laboratori antiracista '09: Endegant motors!


Com ja sabeu des de SOS Racisme i el Moviment Laic i Progressita estem acabant d'organitzar el Laboratori '09.
Se celebrarà del 22 al 24 d'octubre a l'Espai Jove La Fontana, així que podeu reservar-vos les dates.

Mitjançant un entorn obert, participatiu i d’intercanvi es posaran de manifest les denúncies, demandes i propostes, per tal de que joves i entitats exerceixin com a antiracistes actius. Tot generant sinèrgies que permetin una acció conjunta contra el racisme.

Durant el Laboratori antiracista ’09 hi haurà diferents tipus d’activitats. Els tallers, els quals caldrà inscripció prèvia, es treballarà a través d’eines comunicatives, artístiques i culturals (tradicionals, populars i innovadores) que utilitzarem per introduir elements de reflexió i treballar a l’entorn de temes com la vulneració de drets, la identitat, la desigualtat d’oportunitats, etc.

El Laboratori ’09 també comptarà amb diferents activitats obertes de reflexió, on es crearan espais de debat i participació per respondre a les necessitats tant dels joves com del teixit associatiu. Podem destacar el cinefòrum, teatre social i els diàlegs antiracistes, activitats obertes al públic en general.

També hi haurà activitats reivindicatives i de sensibilització, activitats lúdiques, activitats esportives i una trobada-debat on els joves podran compartir les seves demandes i denúncies, tot formulant propostes per tal de lluitar contra el racisme i la discriminació.

En breu penjarem el programa complert, i a partir del 20 de setembre s'obrirà el termini d'inscripcions. Recordeu que totes les activitats són gratuïtes!

El Laboratori també és a Facebook, així que us podeu fer amics buscant Laboratori antiracista

Apunta't al Laboratori antiracista. T'hi esperem!

Read more...

15/6/09

A l’octubre, torna el Laboratori antiracista!

Des de SOS Racisme i el Moviment Laic i Progressista organitzem, de forma conjunta, una nova edició del Laboratori antiracista.

Serà els dies:

23, 24 i 25 d’octubre

Espai Jove Gràcia (Gran de Gràcia 190 – 192, Barcelona)


El Laboratori antiracista ’09 serà un espai d’acció antiracista per joves i entitats de joves. Un espai de participació, d’intercanvi i d’acció centrat en la denúncia del racisme i la xenofòbia i en cercar la millor manera de combatre la seva presència a la nostra societat.

Tres dies d’activitats lúdiques, artístiques i de reflexió que barregen formes de cultura popular i tradicional catalana amb noves expressions culturals, artístiques i comunicatives que ens serviran per treballar i difondre el valor de l’antiracisme. El Laboratori antiracista està dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys, potenciant la participació de joves fills i filles de famílies immigrades.

Amb el Laboratori antiracista volem compartir com perceben o pateixen els joves el racisme a Catalunya i sumar esforços per posicionar-nos en contra i combatre'l. Mitjançant la participació activa, generarem pensament crític i les eines necessàries perquè els joves, de manera individual, i les entitats exerceixin, de manera quotidiana com a antiracistesactius. Tot generant sinèrgies que permetin una acció conjunta contra el racisme.

Estigues atent/a a les novetats del blog, ja que contínuament anirem actualitzant-ho amb tota la informació necessària per participar en el Laboratori antiracista '09.

Vine al Laboratori!

Read more...

25/1/09

INVITACIONS ESGOTADES!!!

Ens veiem obligats a penjar el cartell de "esgotades les entrades", però amb la satisfacció d'haver-ho fet en només dos dies degut a l'èxit del cine-fòrum.

La sessió del proper dijous 29 de gener no serà només una oportunitat per veure una gran pel·lícula sino per compartir amb el director, el protagonista i el productor de "El Truco del Manco" les vostres opinions i debatre, amb la participació de tots i totes, sobre la lluita contra les discriminacions a la nostra societat, missatge principal de la pel·lícula.

Aquelles persones que no heu rebut encara la confirmació, esperem poder contestar-vos entre dilluns i dimarts amb la confirmació de les entrades.


Estem molt contents de la gran rebuda de l'activitat i esperem que dijous gaudim tots junts d'un gran cine-fòrum.

Read more...

21/1/09

El 29 de gener tens una cita amb ETDM

Ja tenim data pel cine-fòrum de "El Truco del Manco"

Dijous 29 de gener a les 22h
Cinema Verdi Park (c. Torrijos, 49 Bcn)
Sala C

Aforo limitat: per qüestions d'organització cal inscripció prèvia. Envieu un correu amb les vostres dades personal (nom i cognoms, entitat si cal, i telèfon i mail de contacte) i les persones amb les que assistireu (màx. 5 persones per invitació) a sosracisme(arroba)sosracisme.org i rebreu un mail de confirmació. O truqueu al 93 301 05 97.

Tráiler de la pel·lícula:
Us hi esperem!!

Read more...

20/1/09

Vols conèixer als creadors de "El Truco de El Manco"

¡¡A mi no me digas que no se puede!!

Un gitano amb paràlisi física convenç al seu amic mulato, que porta anys conquetejant amb el món de les drogues, que junts poden fer realitat el seu somni: montar un estudi musical i fer del hip hop el seu mitjà de vida amb una idea molt clara “A mi no me digas que no se puede...”.

Aquesta ha estat la història més aclamada al darrer Festival de Cine de San Sebastián y nominada a 3 Premis Goya: “El Truco del Manco”; dirigida pel primer director negre espanyol, fill de pares immigrants, i protagonitzada per “El Langui”, líder del grup de hip hop “La excepción”.

El director, Santiago A. Zannou, descriu així la seva pel·lícula: “El lenguaje de El truco del manco” parte del Hip Hop y su cultura. El Hip Hop es competición, chulería, llanto, individualismo, arte, negocio, rudeza, alarde y denuncia. Y también es mezcla. “El truco del Manco” es mestizo, sea bueno o sea malo. Es un choque de diferentes culturas, no en vano la sangre de nuestros protagonistas es un mejunje africano, árabe, gitano, payo y latinoamericano.”

SOS Racisme - Catalunya et convida a veure la pel·lícula i conèixer el productor, el director i el protagonista del film i poder compartir amb ells, de tu a tu, les motivacions que els ha portat a endinsar-se en aquest projecte, el missatge anti-discriminació, les unions amb les seves experiències personals... i tot el que estigueu interessats.

Cine-fòrum “El Truco del Manco”

Visionat de la pel·lícula

Debat amb:
Luis de Val, productor.
Mediafilms
Santiago A. Zannou, director
Juanma Montilla “El Langui”, protagonista
Moderat per SOS Racisme.


Encara no hem tancat data definitiva, així que en breu us farem arribar les dades de l’acte esperant comptar amb la vostra participació.

Aforo limitat: si esteu interessats, envieu-nos un correu electrònic indicant el vostre nom i cognoms, entitat (si correspon), contacte i número de persones que vindreu a sosracisme(arroba)sosracisme.org

És una oportunitat única de veure una pel·lícula que no us deixarà indiferents, i poder compartir amb els protagonistes i director les nostres opinions i visions sobre la lluita contra les discriminacions en la nostra societat.

Més informació de la pel·lícula a http://www.eltrucodelmanco.com/

Organitzen:

Amb la col·laboració de:

Read more...

Arxiu del bloc

My Blog List

Seguidors i seguidores

Traductora

  ©Template by Dicas Blogger.