Con la tecnología de Blogger.

22/9/09

Participa al Concurs d'il·lustració Laboratori antiracista


El Moviment Laic i Progressista i SOS Racisme–Catalunya et conviden a participar en un concurs d’il•lustració en el marc del Laboratori antiracista 2009.


Bases del Concurs

1. Hi poden participar totes aquelles persones aficionades a la il•lustració o professionals d’entre
16 i 30 anys.

2. La temàtica del concurs se centrarà en que les il•lustracions aportin reflexions sobre les manifestacions de racisme a la nostra societat i la importància de la denúncia i del posicionament crític davant d’aquestes.

3. Les obres i els personatges que concursin han de ser inèdits i no haver estat publicats ni premiats amb anterioritat. No podrà presentar-se cap obra els drets de propietat intel•lectual de la qual no pertanyin íntegrament al participant del concurs.

4. La tècnica i estil de l’obra són lliures.

5. Cada participant podrà lliurar un màxim de 3 il•lustracions.

6. Les il•lustracions s’hauran de fer arribar a:
SOS Racisme-Catalunya
,
Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista 09

c. Hospital, 49 Ppal. 08001 Barcelona
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, de dilluns a divendres

O bé podran ser enviades
a sosracisme@sosracisme.org, amb l’assumpte “I Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista”.

7. El
format de les il•lustracions entregades en paper serà DINA-4 (29,7x21cm) o DINA-3 (39,7x29,7cm). Les il•lustracions es presentaran degudament embalades, i no podran dur cap signatura ni senyal que pugui contribuir a la identificació de l’autor. Cada il•lustració ha de dur un lema que figurarà escrit a la part posterior d’aquesta. Les dades personals de l’autor (nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i edat) han d'adjuntar-se en un full dins d’un sobre on s’inclourà, en el qual només figurarà escrit “Concurs d’il•lustració Laboratori antiracista 09” i el lema de l’obra.

8. Les il•lustracions entregades en format electrònic, han de ser JPEG i tenir una mida màxima de 1 MB. S’han d’entregar sense signatura, i amb un lema. En un arxiu adjunt s’inclouran les dades personals (nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i edat) i el lema de l’obra.

9. Una vegada presentada, no es podrà retirar cap obra per a fer-hi correccions.


10. El
període de presentació de les il•lustracions és del 21 de setembre al 16 d’octubre de 2009. S’admetran totes aquelles il•lustracions que s’ajustin a les bases del concurs.

11. L’organització es compromet a donar un tracte adequat a les obres però no es fa responsable de pèrdues o deterioraments accidentals.


12. Les il•lustracions no premiades entregades en paper es podran recollir, personalment o per una persona autoritzada, a partir del 30 d’octubre. L’organització no es farà responsable de les obres una vegada transcorregut un mes des de la data d’inici de recollida de les obres.


13. La
inscripció a aquest concurs és gratuïta.

14. El
jurat estarà format per il•lustradors professionals i persones vinculades al camp social. Les deliberacions del jurat seran secretes i les seves decisions inapel•lables. El jurat deliberarà sense conèixer l’autoria de les obres.

15. El jurat escollirà
5 il•lustracions finalistes i entre elles la guanyadora del premi.

16. L’organització es reserva el dret d’exposició i reproducció de les il•lustracions finalistes per a promoció de posterior edicions del concurs així com per publicacions o a la web de l’entitat, indicant-ne en tot moment l’autoria. L’organització podrà demanar a les il•lustracions seleccionades entregades per e-mail, que siguin entregades en format de qualitat per poder fer-ne ús.


17. Premis: - Lot de còmics de Norma Editorial valorats en 350 euros - Carnet de soci del Mau Mau Underground, que proporciona descomptes en activitats culturals de Barcelona L’organització es reserva el dret a declarar el premi desert.

18. El
lliurament de premis es farà en un acte públic el dijous 22 d’octubre a les 19 hores a l’Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190-192, 08012 Barcelona), en la inauguració del Laboratori antiracista ’09.

19. Les
obres finalistes es publicaran al blog del Laboratori antiracista, (http://laboratoriantiracista.blogspot.com) i d’altres formats virtuals. També apareixeran a les revistes de les entitats organitzadores, sempre indicant l’autoria.

20. La
participació en el concurs representa l’acceptació de les presents bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

0 comentarios:

Seguidors i seguidores

Traductora

  ©Template by Dicas Blogger.