Con la tecnología de Blogger.

10/11/09

Conclusions de la Trobada- Debat del Laboratori antiracista 09


Ara que el Laboratori antiracista ja ha acabat, volem agrair a totes aquelles persones que han col·laborat o participat en el Laboratori, ja que gràcies a elles ha estat possible.
Esperem veure'us en les properes edicions!
A continuació podeu veure quines són les conclusions i propostes de la
Trobada-debat del Laboratori antiracista 09.


Presentació de la trobada-debat i objectius.

El Laboratori antiracista és un espai de participació i acció antiracista per als i les joves i les entitats de joves. Els principis actius d’aquest laboratori són: l’anàlisi i la denúncia de les manifestacions de racisme i xenofòbia; el posicionament, individual i col·lectiu dels joves davant d’aquestes; el foment del pensament crític per tal de generar propostes per combatre-les mitjançant la difusió del valor de l’antiracisme; i l’enfortiment de la xarxa antiracista. Tots aquests principis actius els hem activitat durant tres dies a partir de diferents tècniques comunicatives, el debat, l’esport, l’expressió artística i la barreja de noves expressions culturals amb expressions de la cultura popular i tradicional catalana.

Aquest Laboratori antiracista’09 ha tingut com a experiment final una trobada-debat per extreure les principals conclusions i propostes del Laboratori antiracista’09, a partir de la suma dels debats engegats durant els tres dies. Per fer-ho hem convidar a representants d’entitats juvenils, seccions juvenils dels sindicats i joventuts dels partits polítics catalans. D’aquest procés de reflexió hem obtingut com a resultat un document que recull els principals posicionaments i propostes del Laboratori antiracista’09 i que estigui recolzat per les entitats sotasignants:


Posicionament davant la crisi econòmica:

En moments de crisi econòmica com l'actual, cal aportar els elements necessaris per tal que la ciutadania identifiqui les causes i els responsables reals dels seus problemes. Només així evitarem que es culpabilitzi a les persones immigrades de la crisi i de les seves conseqüències, i podrem reclamar solucions reals per a tota la ciutadania que pateix la mateixa crisi. Calen discursos i accions alternatives per evitar el foment de tòpics i prejudicis que conformen l'imaginari col·lectiu de part de la ciutadania autòctona vers la població immigrada i que es materialitzen en molts casos en actituds discriminatòries. És imprescindible treballar en contra de la consolidació d’un model de societat vertebrat entorn la idea de “ells i nosaltres” i evitar que la crisi obri la porta als pitjors fantasmes del racisme i la xenofòbia. Igualment, cal treballar per reforçar un model de societat basat en el respecte als drets humans i els principis democràtics d’igualtat de drets, d’oportunitats i de no-discriminació. Si no ho fem així, pagarem amb escreix la factura de la crisi econòmica. Hem de donar a conèixer les injustícies legals i polítiques que fan que avui a Catalunya hi hagi ciutadans de primera, de segona i de tercera, patint desigualtat de drets i d’oportunitats i en molts casos abocats a l’exclusió social.


Posicionament davant l’heterogeneïtat d’orígens de la joventut catalana

Aquest fet implica que cal repensar les polítiques de joventut per tal de donar resposta a les necessitats específiques de cada un d’aquests col·lectius a l’hora que cal incorporar la visió transversal de l’antiracisme a l’hora de fer política; és a dir, tenint en compte la necessitat de vetllar per la no-discriminació d’aquests joves per qüestió d’origen, color de pell, religió, o pel fet de tenir un nom o cognom diferents als de la majoria. Cal vetllar perquè aquests nois i noies no pateixin una desigualtat d’oportunitats derivada de la motxilla del fet migratori, que molts porten encara que sigui heretada d’anteriors generacions. Apostar per una societat antiracista, en aquest cas, vol dir:

- Apostar per la convivència: trencant tòpics, denunciant els casos de racisme i creant espais de relació entre joves de diferents orígens

- Facilitar els processos de creació de la identitat, vetllant perquè siguin el menys traumàtics possibles per causa del fet migratori. Aquest punt requereix mesures institucionals i socials

- Cal limitar els efectes del racisme institucional i l’apartheid jurídic existents

- Reconèixer el més aviat possible als joves d’origen immigrat com a ciutadans de ple dret. Per aconseguir-ho hem de fomentar la participació, però no ens podem quedar aquí sinó que cal fer efectiva la igualtat de drets per a aquests joves l'abans possible

Només així podrem garantir una societat cohesionada i no dividida com ja passa a altres països europeus on està passant factura el fet que els nois i noies que provenen de la immigració visquin quan no en situacions d’exclusió o de desigualtat d’oportunitats, sense sentir-se reconeguts per l’estat i la societat de les que formen part.


Així doncs els principals acords sorgits de la Trobada-debat són:

- Volem denunciar la Directiva europea de la vergonya. Rebutgem l’existència de lleis d’estrangeria, ens oposem rotundament al seu enduriment i exigim que es tanquin els Centres d’internament per a persones estrangeres. Reclamem l’extensió del dret de vot a totes les persones empadronades i la seva consideració com a ciutadans de ple dret. Denunciem la incoherència de les lleis i polítiques europees, estatals i catalanes que d’una banda aposten per la no discriminació i la integració, i de l’altra retallen drets i consoliden un model d’apartheid jurídic. Ens comprometem a denunciar als responsables polítics que facin un ús oportunista o alarmista de la immigració

- Volem que els espais d’acollida al sistema educatiu estiguin integrats a les escoles, cal tancar tots els Espais de Benvinguda Escolar. L’alumnat ha d’estar distribuït de forma igual a l’escola sostinguda amb fons públics

- Calen polítiques socials fermes d’expansió de l'Estat del benestar, especialment en aquest context de crisi. Només així s’evitaran situacions de pobresa i marginalitat, i la competència pels recursos públics, autèntic brou de cultiu d’actituds xenòfobes. Cal també reforçar l’aposta per l’educació i la formació com a mecanisme bàsic per a garantir la igualtat d’oportunitats. Cal fer una defensa de la laïcitat com a principi de tolerància i d’igualtat en l’accés a l’espai públic

- Reclamem als mitjans que evitin l’ús de l’esquema dels “ells i nosaltres” i que deixin d’identificar els subjectes de les notícies en funció del seu suposat origen, fomentant tòpics i prejudicis. Reclamem també als mitjans que donin una imatge més positiva i més constructiva de la gent jove, explicant quina és la seva aportació a la societat.

- Mantenim el compromís d’avançar en la construcció d’un teixit associatiu juvenil representatiu de tots els joves i les joves. Hi ha un teixit associatiu juvenil emergent, format per persones d’origen immigrat i ens comprometem a construir projectes conjunts per sensibilitzar la societat en l’antiracisme i generar cohesió social. En el cas de l’associacionisme educatiu, continuarem treballant per incorporar dirigents d’origen immigrat a les organitzacions. Continuarem treballant des de les nostres entitats més enllà del marc del Laboratori Antiracista i de la mateixa manera, convidem a tots els participants a sumar-se a aquest esforç.Barcelona, 24 d’octubre de 2009

Associació d’Estudiants Progressistes

Acció Escolta

Casals de Joves de Catalunya

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Moviment Laic i Progressista

Servei Civil Internacional

SOS Racisme - Catalunya

Read more...

Seguidors i seguidores

Traductora

  ©Template by Dicas Blogger.